Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Próba zapewnienia prawa do sądu w sprawach cywilnych w świetle ostatnich zmian ustrojowych i procesowych" 18.06.2021 r.

Katowice, dnia 24 maja 2021 r.

 

Szanowni Państwo,

pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w organizowanej przez Zespół Badawczy Prawa Procesowego Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” oraz Fundację Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica”

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

"Próba zapewnienia prawa do sądu w sprawach cywilnych w świetle ostatnich zmian ustrojowych i procesowych".

Konferencja odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021 r. on-line na platformie Microsoft Teams.

Szczegółowy program Konferencji oraz lista prelegentów dostępne są na stronie internetowej Konferencji www.konferencjakpc.pl w zakładce „Program Konferencji”.

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod adresem: https://www.formularze.us.edu.pl/konferencjakpc do dnia 13 czerwca 2021 r. oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 150,00 zł netto. Informacje  niezbędne do dokonania płatności dostępne są na stronie internetowej Konferencji w zakładce „Rejestracja”. Szczegóły organizacyjne, w tym link do udziału w Konferencji, zostaną przesłane przez Organizatorów po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres wskazany podczas rejestracji.

Pytania dotyczące przebiegu i warunków uczestnictwa w Konferencji prosimy kierować do Organizatorów na adres: konferencjakpc.wpia@us.edu.pl.

Z wyrazami szacunku,

r.pr. dr hab. Andrzej Torbus, prof. UŚ

SSO dr hab. Krystian Markiewicz, prof. UŚ

Kierownik Zespołu Badawczego Prawa Procesowego Cywilnego WPiA UŚ

Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich

„Iustitia”