Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Próba zapewnienia prawa do sądu w sprawach cywilnych w świetle ostatnich zmian ustrojowych i procesowych"

18.06.2021 (on-line)

Program Konferencji:

09:30– 9:45 OTWARCIE KONFERENCJI

Przywitanie uczestników i otwarcie Konferencji przez Organizatorów.  


09:45– 10:15 RAPORT NA TEMAT STANU SĄDOWNICTWA CYWILNEGO W POLSCE

Prelegenci:

SSR dr Urszula Żółtak - Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia"

SSR Anna Wypych-Knieć - Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia"  


10:15 – 11:15 DOSTĘP DO SĄDU A ZMIANY USTROJOWE I PROCESOWE

1.     Sąd ustanowiony na podstawie ustawy i sąd niezależny.

2.     Skład sądu.

3.     Wyłączenie sędziego i przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi.

4.      Dyskusja. 

Moderator:

r.pr. prof. dr hab. Wojciech Popiołek (Uniwersytet Śląski, Społeczna Komisja Kodyfikacyjna)

Prelegenci:

SSO prof. UŚ dr hab. Krystian Markiewicz (Uniwersytet Śląski, Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia”, Społeczna Komisja Kodyfikacyjna)

dr hab. Maciej Taborowski (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Uniwersytet Warszawski)


11:15 – 12:15 RZETELNOŚĆ POSTĘPOWANIA CYWILNEGO A JEGO FORMALIZM

1.     Wymogi formalne pism procesowych i ich uzupełnianie.

2.     Podmiot składający pismo a decyzja o uzupełnieniu braków formalnych.

3.     Braki formalne pisma inicjującego postępowanie uproszczone.

4.     Dyskusja.

Moderator:

r. pr. dr hab. Marcin Dziurda (Uniwersytet Warszawski, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego)

Prelegenci:

SSR prof. UAM dr hab. Marcin Walasik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia”, Społeczna Komisja Kodyfikacyjna )

SSR dr hab. Katarzyna Gajda-Roszczynialska (Uniwersytet Śląski, Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia”, Społeczna Komisja Kodyfikacyjna)


12:15 – 12:30 – PRZERWA

12:30 – 13:30 GWARANCJE PROCESOWE W ZAKRESIE DORĘCZEŃ A SPRAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

1.     Gwarancja poinformowania pozwanego o wszczęciu postępowania. 

2.     Udział komornika sądowego w doręczeniu.

3.     Inne sposoby doręczenia w postępowaniu cywilnym. 

4.     Dyskusja.

Moderator:

SSA prof. dr hab. Jacek Gołaczyński (Uniwersytet Wrocławski)

Prelegenci:

r.pr. prof. UO dr hab. Dariusz Szostek (Uniwersytet Opolski, Obserwatorium AI Parlamentu Europejskiego)

SSR dr Ireneusz Wolwiak (Uniwersytet Śląski, Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia”)


13:30 – 14:30 PRAWO DO ROZSTRZYGNIĘCIA I JEGO ZASKARŻENIA A NOWE POSTĘPOWANIE ZAŻALENIOWE

1.     Dopuszczalność wniesienia zażalenia.

2.     Rozpoznanie zażalenia przez właściwy sąd.

3.     Uzasadnienie postanowienia i jego doręczenie.

4.     Dyskusja.

Moderator:

r. pr. prof. UŚ dr hab. Andrzej Torbus (Uniwersytet Śląski)

Prelegenci:

prof. dr. hab. Andrzej Jakubecki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
r. pr. dr hab.
Piotr Rylski, prof. UW (Uniwersytet Warszawski, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego)


14:30 – 15:00 DYSKUSJA PODSUMOWUJĄCA 


15:00 – 15:15 ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI