Rejestracja:

Rejestracja trwa do 16 czerwca 2021 r.  przy użyciu formularza dostępnego pod adresem:


Po przesłaniu formularza rejestracyjnego na adres e-mail wskazany podczas rejestracji wysłana zostanie  automatyczna wiadomość  z Systemu Rejestracji potwierdzająca poprawne przesłanie formularza i dokonanie rejestracji na Konferencję. Jeśli nie otrzymali Państwo takiego potwierdzenia, uprzejmie prosimy o wiadomość na adres: konferencjakpc.wpia@us.edu.pl.  

Opłata konferencyjna:

Konferencja odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021 r. on-line na platformie Microsoft Teams. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji do dnia 16 czerwca 2021 r. oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej* w wysokość 150,00 zł netto + VAT (184,50 zł brutto).  Opłatę konferencyjną należy uiścić najpóźniej do dnia 16 czerwca 2021 r. na rachunek bankowy Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica” o numerze:

30 1050 1214 1000 0007 0056 4511 (ING Bank Śląski S.A.)

Fundacja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego Facultas Iuridica

40-007 Katowice ul. Bankowa 11b 

NIP PL9541931619

KOD IBAN:PL 30 1050 1214 1000 0007 0056 4511      

 SWIFT INGBPLPW

W tytule przelewu prosimy wpisać: Konferencja KPC 18.06.2021 r. oraz imię i nazwisko uczestnika.

W przypadku chęci otrzymania faktury VAT uprzejmie prosimy o zaznaczenie tej opcji w formularzu rejestracyjnym oraz podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury. Faktury wystawiane będą w formie elektronicznej. W przypadku chęci otrzymania faktury w tradycyjnej formie uprzejmie prosimy o kontakt z Organizatorami za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: konferencjakpc.wpia@us.edu.plFaktura VAT może zostać wystawiona tylko na ten podmiot, z którego konta bankowego został wykonany przelew.

* Członkowie Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" są zwolnieni z opłaty konferencyjnej.